Aqidah Booster


Aqidah ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai Rabb serta beriman dengan nama-namaNya dan juga sifat-sifatNya. Kita juga wajib beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, para Rasul, Hari Akhirat dan qada qadar Allah s.w.t. Seterusnya patuh dan taat pada segala ajaran dan suruhanNya.

         Iman seorang muslim amat penting, tanpa iman manusia akan terpesong jauh tanpa pedoman. Dengan kepentingan ini,  ELMUFEED akan menekankan beberapa topik yang penting yang perlu diketahui dan dihayati oleh seseorang Muslim. Di antara skop perbincangan yang ELMUFEED anjurkan ialah perkara yang berkaitan dengan Maha Pencipta seperti namaNya, sifatNya, kekuasaanNya dan lain-lain lagi. Manakala beriman kepada Anbiya dan Malaikat, mereka akan didedahkan dengan nama-nama para Rasul dan Malaikat, tugas-tugas serta mukijizat-mukjizat mereka. Kepercayaan pada Hari Kiamat juga  akan disentuh dari aspek tanda-tanda kiamat, tentang alam barzakh, padang mahsyar dan semua yang berkaitan dengan Hari Akhir. Selain itu, ELMUFEED juga akan mengajar para pelajar konsepi                             "حبل من الله و حبل من الناس.  Konsep ini akan diterapkan mengenai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, pertalian atau ikatan kita kepada Ar Rahman dan hubungan kita sesama manusia.

          Kesemua topik-topik yang akan diketengahkan adalah amat penting demi melahirkan insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat nanti. InsyaAllah.


OBJEKTIF 

1.    Menghayati kebesaran dan keagungan Allah sekaligus menginsafi kelemahan dan kehinaan diri.

2.    Menjelaskan visi, misi dan matlamat hidup sebenar di dunia.

3.    Mendalami serta menyakini keenam-enam rukun iman.

4.    Menanamkan rasa cinta terhadap Allah, Rasul & Malaikat dengan mengingati nama-nama serta sifat-sifat mereka.

5.    Mengaplikasikan konsepsi "حبل من الله و حبل من الناس"  dalam kehidupan seharian.No comments:

Post a Comment