Current Issue Attack
Masyarakat sekarang perlu peka tentang isu-isu yang berlaku di sekeliling kita. Dengan mengetahui isu-isu semasa ini, kita telah melangkah sutu tapak kehadapan menuju kemajuan hidup.  Isu semasa bukanlah satu aspek yang remeh kerana pelbagai masalah yang dihadapi dunia masa kini seperti masalah ekonomi, agama, syakhsiah, bencana alam dan sebagainya. 

Di sini  ELMUFEED akan mengupas topik-topik yang melanda masyarakat terutama masyarakat Islam. Di antara aspek yang akan diketengahkan ialah masalah keruntuhan akhlak, keraguan dalam hukum hakam terutama dalam kehidupan masa kini, masalah bencana alam dan ekonomi serta apa hubungannya dengan kita dan sebagainya. Perkara sedemikian penting kerana kita hidup dalam zaman globalisasi dunia tanpa sempadan yang penuh dengan mehnah dan cabaran. Ianya adalah bekalan kita demi mempertahankan maruah diri dan agama. Dengan ini peserta akan lebih berpegang teguh pada agama Islam. InsyaAllah.

 

OBJEKTIF

  1. Menyedari hukum-hukum semasa.
  2. Menganalisa masalah-masalah semasa di kalangan masyarakat.
  3. Mempelajari aliran-aliran dalam menganuti agama Islam seperti Ahluss Sunnah wal Jamaah, Syiah, Mutazilah dan sebagainya.
  4. Memperkukuhkan keyakinan diri daripada gejala negatif.
  5. Membudayakan agama Islam dalam kehidupan seharian.

No comments:

Post a Comment