Girls Fighter
Dewasa kini, anak-anak banyak terdedah dan terpengaruh dengan pelbagai anasir-anasir luar yang negatif. Terdapat sebilangan besar kes-kes yang melibatkan kaum wanita terutama remaja perempuan. Dalam usia meningkat dewasa, remaja akan terpengaruh dengan gejala sosial dan menghadapi pelbagai cabaran. Dengan itu, isu-isu sebegini perlu diambil berat agar golongan ini tidak tersasar jauh.

            Di atas kesedaran ini,  ELMUFEED menawarkan program ini khas untuk pelajar perempuan yang meningkat remaja serta remaja yang meningkat dewasa. ELMUFEED akan menyentuh pelbagai aspek wanita seperti isu-isu terkini, masalah-masalah wanita, baligh (puberty), aurat, hubungan di antara lelaki dan perempuan (BGR), seks dan sebagainya. ELMUFEED juga akan mengenengahkan tokoh-tokoh  muslimah yang boleh diambil sebagai role model. Dengan ini peserta akan mengetahui cara terbaik untuk mempertahankan diri, maruah dan agama dan menjadi muslimah solehah. InsyaAllah.

 

OBJEKTIF

1.    Mendalami masalah-masalah wanita yang dihadapi pada masa kini.

2.    mempelajari batasan hubungan di antara lelaki dan perempuan dalam konteks Islam.

3.    Mengetahui kekuatan wanita serta meneladani tokoh wanita Islam.

4.    Membezakan hukum-hukum sebelum dan selepas baligh.

5.    Melahirkan wanita yang peka pada agama serta menjaga maruah diri.


No comments:

Post a Comment