ZINA bahagian III: Pelaksanaan Hukuman Hudud


Hukuman hudud hendaklah dilaksanakan oleh Imam (Ketua Negara) atau wakilnya, iaitu hakim, tidak boleh dilaksanakan oleh orang awam, kerana hukuman hudud itu adalah hak Allah yang disyariatkan untuk menjaga kepentingan umat manusia.

Hukuman hudud hendaklah dilaksanakan di khalayak ramai secara terang-terang, tidak boleh dilaksanakan dengan bersembunyi, iaitu dengan disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
Firman Allah SWT dalam surah An Nuur ayat 4:

Maksudnya:
“Dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

Hukuman hudud wajib diserahkan kepada Imam (Ketua Negara) atau orang yang bertindak sebagai wakilnya, iaitu hakim atau qadhi, kerana hukuman hudud itu perlu kepada ijtihad.

Hukuman hudud yang tidak dilaksanakan oleh ketua negara atau wakilnya adalah dibimbangkan hukuman hudud itu tidak dijalankan dengan sempurna atau melebihi daripada yang sepatutnya yang boleh menyebabkan hukuman hudud itu tidak mengikut sebagaimana yang dikehendaki oleh syara’.

Kehadiran Imam (Ketua Negara) tidak menjadi syarat dalam melaksanakan hukuman hudud, kerana Rasulullah SAW pada lazimnya tidak hadir, ketika hukuman hudud itu dijalankan.

Untuk menjalankan hukuman hudud perlu dengan izin Imam (Ketua Negara), kerana hukuman hudud yang dijalankan di zaman Rasulullah SAW adalah dengan izin Baginda, dan di zaman Khulafa’ Ar Rasyidin pula adalah dengan izin mereka itu.

Hakim yang hendak menjatuhkan hukuman hudud ke atas orang-orang yang melakukan perzinaan disunatkan meminta penjelasan daripada mereka itu sebelum hakim tadi menjatuhkan hukuman hudud itu, kerana boleh jadi ia baru zina mata sahaja, atau baru zina hidung dengan mencium, atau baru zina tangan dengan memegang sahaja.

Tindakan hakim sebagaimana tersebut adalah merujuk hadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a bersabit kes Ma’iz bin Malik yang mengaku di hadapan Nabi SAW bahawa ia berzina, lalu baginda bersaba;

“Barangkali engkau baru mencium atau baru memegang sahaja, atau barangkali engkau baru melihat, Ma’iz menjawab: Tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya: Adakah engkau sudah muhsan? Ma’iz menjawab: Ya aku sudah muhsan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya merejam Ma’iz.”

Dalam kes zina, apabila orang yang didakwa berzina itu menarik balik pengakuannya sebelum hukuman hudud itu dijatuhkan ke atasnya disebabkan tidak ada bukti-bukti yang kukuh untuk mensabitkan kesalahan zina ke atas orang yang didakwa berzina tadi, maka hukuman hudud itu tidak boleh dikenakan ke atasnya dan gugurlah hukuman hudud itu.

Mereka yang telah mengaku berzina yang mungkin pengakuannya itu dalam keadaan fikiran yang tidak sihat, atau kerana terlupa menarik balik pengakuannya tadi, disunatkan bagi hakim menyindir-nyindir lebih dahulu, dan menyelidiki lebih lanjut pengakuan mereka itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersabit kes Ma’iz bin Malik untuk menjaga jiwa manusia supaya terhindar dari hukuman hudud.

Hukuman rejam bagi pesalah lelaki hendaklah dijalankan hukuman itu dalam keadaan berdiri tanpa diikat dan tidak ditanam, samada kesalahannya disabitkan dengan saksi atau dengan iqrar (pengakuan), kerana Rasullulah SAW tidak menanam Ma’iz bin Malik, dan dua orang Yahudi ketika dijalankan hukuman rejam ke atas mereka itu.

Pesalah-pesalah perempuan yang dijatuhkan hukuman rejam hendaklah ditanam sebahagian badannya, jika kesalahannya itu disabitkan dengan saksi. Cara menjalankan hukuman rejam ke atas pesalah-pesalah perempuan sebagaimana tersebut adalah merujuk hadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abi Bakrah daripada bapanya katanya;

“Bahawasanya Nabi SAW telah merejam seorang perempuan, lalu digalikan lubang hingga ke paras susu perempuan itu untuk merejamnya”

Pesalah-pesalah perempuan yang dijatuhkan hukuman rejam yang disabitkan kesalahannya dengan iqrar (pengakuan perempuan itu) tidak perlu ditanam ketika dijalankan hukuman rejam, tetapi hendaklah diikat pakaian perempuan itu supaya tidak terbuka auratnya.

Mereka yang mati disebabkan rejam, mayat mereka itu hendaklah dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan di perkuburan orang Islam sebagaimana hadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Buraidah mengenai mayat Ma’iz bin Malik yang mati direjam, sabdanya;

“Laksanakanlah mayat Ma’iz itu sebagaimana kamu laksanakan mayat-mayat kamu”
       (Riwayat Ibnu Abi Syaibah)

Hukuman rejam boleh dijalankan pada bila-bila masa, samada pesalah-pesalah itu dalam keadaan sihat atau sebaliknya, kerana rejam itu memang hukuman untuk membinasakan pesalah-pesalah.

Pesalah-pesalah perempuan yang sedang hamil tidak boleh dijalankan hukuman rejam ke atasnya, kecuali setelah dan selepas perempuan itu melahirkan anaknya (bersalin).

Hukuman rejam tidak boleh dijalankan di dalam masjid, malah hendaklah dijalankan di tempat yang luas dan jauh dari tempat tinggal pesalah-pesalah itu.

Batu-Batu Yang Digunakan Untuk Merejam

Batu-batu yang harus digunakan untuk merejam orang-orang yang melakukan kesalahan zina hendaklah batu-batu yang sederhana besarnya, tidak terlalu kecil supaya tidak terlalu lama menyeksanya dan tidak pula terlalu besar.

Hukuman sebat boleh dijalankan dengan menggunakan cemeti dengan pukulan yang sederhana sebanyak seratus kali, dan cemeti yang digunakan untuk penyebat itu bukan cemeti yang basah supaya tidak melukakan, dan bukan pula cemeti yang bercabang atau pecah.

Penyebat yang menggunakan cemeti yang bercabang atau cemeti yang pecah, sebatan itu tidak dikira sebagai satu sebatan, malah sebatan tadi adalah mengikut bilangan cabang-cabang yang ada pada cemeti itu.

Hukuman sebat tidak boleh dijalankan di masa waktu terlalu panas, atau di masa waktu tersangat sejuk. Hukuman sebat ini juga tidak boleh dijalankan ke atas pesalah-pesalah yang sedang sakit dan perempuan-perempuan yang sedang hamil dan perempuan-perempuan yang sedang kedatangan nifas.

Pesalah-pesalah lelaki tidak perlu ditanggalkan pakaiannya, kecuali boleh ditanggalkan pakaiannya, jika pesalah-pesalah itu memakai pakaian yang tebal pada musim sejuk.

Tujuan Hukuman Sebat

Hukuman sebat bukanlah bertujuan untuk mematikan penjenayah-penjenayah sebagaimana hukuman rejam yang dikenakan ke atas orang-orang yang zina muhsan, tetapi sebenarnya adalah merupakan hukuman untuk menghalang dan mencegah penjenayah melakukan jenayah-jenayah syari’ah dengan berterusan.


Al Faqir Ilallah:
HISHAM MOHAMADNo comments:

Post a Comment